1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Osteoarthritis

Choroba towarzyszy często takim stanom, jak zesztywniały staw biodrowy lub niewyrównane skrócenie jednej z kończyn dolnych, powodujące asymetryczne naciski i obciążenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Zwyrodniające zapalenie stawów między kręgowych objawia się tępymi bólami w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, szczególnie dokuczliwymi rano, po wstaniu z łóżka zaostrzenia dolegliwości związane są ze zmianami pogody.

Zmiany są łatwo wykrywalne badaniem rentgenowskim, jakkolwiek objawy rentgenowskie nie pozostają w prostej zależności z objawami klinicznymi.

Jest to jedna z najczęstszych przyczyn bólów krzyża po 50 r.ż., przy czym obecność tych zmian nie wyklucza istnienia uszkodzenia krążka międzykręgowego (stany te często ze sobą współistnieją).

Jayson zwraca uwagę na etiologię i patomechanizm bólów krzyża wywołanych przewlekłymi procesami zapalnymi, pierwotnymi lub wtórnymi. Jego zdaniem konieczne są dalsze badania nad procesami fibrynolitycznymi w organizmie. Istnieją dane wskazujące na to, że zaburzenia tych procesów powodują odkładanie włóknika oraz przewlekłe procesy zapalne i bliznowacenie zajętych tkanek.

Jayson wykazał istnienie zaburzeń procesów fibrynolitycznych zarówno w ostrych, jak też i w przewlekłych bólach krzyża, z tym że w postaciach przewlekłych zaburzenia te długotrwale się utrzymują.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (spondy/itis ankylopoetica). Choroba ta może imitować bóle krzyża jedynie we wczesnym okresie, jakkolwiek i wówczas czynnikiem różnicującym jest to, że ból nie ustępuje pod wpływem spoczynku oraz nie nasila się pod wpływem ruchu (ból pojawia się najczęściej w nocy). Choroba dotyczy głównie mężczyzn. W okresie początkowym badaniem radiologicznym stwierdza się drobne ubytki w stawach krzyżowo-biodrowych.' W dalszym przebiegu choroby uwidaczniają się skostnienia więzadeł nadających kręgosłupowi kształt bambusa.

About The Author

admin

Leave a Reply