1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Obecnie posiadamy znakomitą biologiczną próbę ciążową

Obecnie posiadamy znakomitą biologiczną próbę ciążową, podaną przez Aschheima i Zondeka w 1928 r., oraz jej odmianę, opracowaną przez Friedmanna w 1929 r. Obie te metody w wątpliwych przypadkach ciąży mają bardzo rozległe zastosowanie. Polegają one na stwierdzeniu zmian, jakie występują w jajnikach niedojrzałych płciowo myszek lub królic, pod wpływem wstrzykiwania moczu kobiet ciężarnych. Mocz ich zawiera ciała podobne w działaniu do hormonów zaledwie 48 godzin. Mocz badanej wstrzykuje się jednorazowo do żyły usznej, w ilości od 10 do 20 cm. Próby -te dają 90 do 98% wyników zgo’dnyich z rzeczywistością.

W przypadkach, kiedy wczesna ciąża jest powikłana zmianami chorobowymi narządu rodnego lub nieprawidłowym rozwojem i umieszczeniem jaja płodowego, bez pomocniczych badań nie jesteśmy w stanie postawić właściwego rozpoznania. Macica mięśniakowata łub stwardniała i powiększona, jako skutek zejścia zapaleń, zostaje roz- pulehniona znacznie później. Kształt macicy może być różny, w za-leżności od tego, czy ciąża rozwija -się w jedno- czy dwurożnej macicy. Prawidłowego wzrostu macicy, odpowiadającego zatrzymaniu mie- siączJki, nie spostrzegamy wówczas, kiedy ciąża usadawia się poza nią, lub w przypadkach obumarcia jaja. Jest ona wtedy mniejsza. Odwrotnie, szybki wzrost macicy obserwujemy w przypadkach ciąży mnogiej, wielo wódzia i zaśniadu graniastego.

Rozpoznanie ciąży w drugiej jej połowie. Objawami pewnymi, z których tylko jeden wystarcza do rozpoznania ciąży, są następujące: 1) wymacanie części płodu, 2) wysłuchanie tętna płodu, 3) wyczucie ruchów płodu, 4) dodatnie zdjęcie rentgenowskie, uwidaczniające szkielet płodu. Objawyl te występują dopiero wówczas, kiedy płód osięgnie w łonie matki pewną dojrzałość i wielkość. Tony serca płodu wysłuchujemy olkoło 20 tygodnia ciąży i mniej więcej w tym samym czasie wyraźnie wymacujemy jego części. Kilka tygodni wcześniej można stwierdzić balotowanie oraz wysłuchać ruchy, głęboko wciskając 'słuchawkę w powłoki brzuszne. Zdjęcia rentgenowskie, w wyjątkowych przypadkach, wypadają dodatnio około 13 tygodnia ciąży. (Ryc. 38).

About The Author

admin

Leave a Reply