1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Niespecyficzne i społeczne aspekty zachowania seksualnego człowieka

W społecznościach ludzkich istnieje mnogość rozmaitych hierarchii, nierzadko wzajemnie się przenikających. Funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie związane jest z koniecznością uzyskiwania świadczeń, koncesji i współpracy. W relacji „z góry w dół” bywa w tym celu wykorzystywana „moc socjologiczna” (Mazur, 1976), egzekwowana za pośrednictwem nakazu, zapłaty itp. W relacji „z dołu do góry” bywają w tym samym celu wykorzystywane zachowania redukujące agresję bądź zjednujące przychylność (gesty wyrażające podporządkowanie, słowa wyrażające prośbę), Do garnituru zachowań redukujących agresję (zjednujących przychylność) bywają też włączane zachowania seksualne. Można by to nazwać „mocą biologiczną” (w odróżnieniu od „mocy fizjologicz- ss Seksuologia biologiczna nej”, która oznacza fizyczną zdolność do wykonania pracy – patrz Mazur, 1976). Nadskakujące zachowanie się mężczyzn wobec wpływowych lub choćby tylko w wąskim zakresie decydujących kobiet kokieteryjne, zalotne zachowanie się kobiet wobec znaczących i zdolnych do podjęcia pożądanych decyzji mężczyzn komplementujące werbalizacje, adresowane do cech fizycznych – wszystko to może wchodzić w zakres niespecyficznych zachowań seksualnych. Jeszcze bardziej widoczne jest to wówczas, kiedy np. kobieta, pragnąca uzyskać pozytywną dla siebie decyzję mężczyzny, w sprawie nie mającej związku z seksualnością, rozmyślnie odsłania część ciała wzbudzającą pożądanie mężczyzny. Tego rodzaju zachowania, podejmowane najczęściej z wyrachowaniem, mają zazwyczaj zrytualizowany, symboliczny charakter. Niepodobna nie dostrzec ich podobieństwa do prezentacji obserwowanej u Naczelnych. Szczególnie zaskakujące jest jednak to, iż zachowania takie są niejednokrotnie skuteczne, mimo że obie strony są świadome ich symboliczności: kobieta z góry i przez cały czas wie, że (zazwyczaj) nie zamierza rozwijać interakcji seksualnej, zaś mężczyzna, zdając sobie sprawę z tego (zazwyczaj), nie usiłuje podejmować takiej interakcji. Działanie bodźca kluczowego zostaje ograniczone do redukcji agresji i wytworzenia więzi. Nie trzeba podkreślać, że w odróżnieniu od Naczelnych człowiek nie zawsze reaguje na takie zachowanie stereotypowo. Pozytywna reakcja mężczyzny może ulec świadomemu zahamowaniu, decyzja, która miała być wymuszona „mocą biologiczną”, może być oparta na przesłankach niezależnych od występującego bodźca kluczowego bądź też omawiane zachowanie może spowodować oburzenie lub frustrację – iw ślad za tym decyzję nieprzychylną. Te wielorakie, typowo ludzkie możliwości w niczym nie zmieniają istoty sprawy: niespecyficzne zachowanie seksualne występuje także w świecie ludzi i bywa skuteczne. Wydaje się, że ten fakt można uznać za jeden z argumentów przemawiających za istnieniem u człowieka WMW zachowania seksualnego i związanych z nim bodźców kluczowych.

About The Author

admin

Leave a Reply