1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Mechanizmy formowania się par część 2

Ptaki te zimują w stadach. W początkach lutego samce zakładają terytoria. Na takim terytorium samica zaczyna odwiedzać samca zwabiona jego śpiewem i żółtym upierzeniem na piersiach. W trakcie odwiedzin samica atakuje samca. Samiec nie odpowiada walką na ataki samicy rozpoznając jej płeć po odmiennym upierzeniu. Po pewnym czasie samica uspokaja się i oboje pozostają na terytorium samca, razem noszą materiał gniazdowy. Czasem u samicy pojawiają się wtedy elementy męskiego zachowania seksualnego zachowanie to następnie zanika i ptaki żyją zgodnie przez kilka tygodni. Właściwa budowa gniazd i zachowanie kopulacyjne pojawia się dopiero w maju. Przypuszcza się, że tendencje agresywne ze strony samicy mają na celu niedopuszczenie do kopulacji do momentu, dopóki samica nie jest całkowicie gotowa do inseminacji.

Formowanie się par trwałych (małżeństw monogamie z n y c h). Ten rodzaj par formuje się zwykle na kilka sezonów rozrodczych, a często nawet na całe życie. U podłoża małżeństw mono- gamicznych leży więź w parach. Pary trwałe występują u ptaków, ssaków i ryb. U ptaków proces formowania się tych par, zwany zaręczynami, wyprzedza zwykle znacznie dojrzałość seksualną, często też u podłoża ich formowania się leżą inne popędy niż popęd seksualny.

About The Author

admin

Leave a Reply