1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

INFORMACJE OD MASTERSA I JOHNSONA

Masters i Johnson powołują się na stwierdzenie Freuda, że: ludzka seksualność bez wystarczającej wiedzy biologicznej jest mglista. Dostarczyli oni informacji fizjologicznych, o tym jak reaguje człowiek, lecz nie mogli odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak reaguje, gdyż przy badaniu fizjologiczno-biołogicznych uwarunkowań reakcji seksualnych nie były należycie uwzględnione czynniki psychiczne i społeczne. Badacze ci dostarczyli dużo szczegółów o seksualnych reakcjach fizjologicznych, a mimo tego nie wyjaśnili ich istoty. Freud natomiast nie wspomina o żadnych szczegółach reakcji fizjologiczno-biołogicznych, a mimo tego oferuje wiele szczegółów o sposobie w jaki seksualność świadomie i nieświadomie wpływa na nasze zachowanie.

Gdyby ściśle przestrzegać metodologii badań naukowych należałoby stwierdzić, że badania Mastersa i Johnson nie dowodzą, że ludzie reagują seksualnie w sposób podany przez nich, lecz że fizjologiczne reakcje seksualne człowieka przebiegają według odpowiednich wzorów w warunkach, jakie przedstawione zostały w ich pracy. Odczucia seksualne mogą być jednak zupełnie inne. Sporne jest w ogóle, czy mierzenie reakcji fizjologiczno-biołogicznych może dostarczać wystarczającej wiedzy o odczuciach. Wiadomo, że różnorodne procesy uczuciowe wiodą do tych samych reakcji fizjologicznych. Lęk i strach są subiektywnie różnymi odczuciami, lecz zmiany biologiczno-fizjologiczne, jakie wywołują, mogą być takie same. Nie znaczy to, że badanie fizjologiczno-biołogicznych uwarunkowań emocji jest bezcelowe. Oznacza to jednak, że procesy uczuciowe nie pozwalają się wyjaśniać jedynie w kategoriach biologicz- no-fizjologicznych. Podobnie nie można jedynie w kategoriach fizjolo- giczno-biologicznych wyjaśnić, jakie są podniety seksualne zapoczątkowujące fizjologiczne reakcje seksualne oraz jaki jest rodzaj przeżywanych przy tym uczuć (Fromme, 1966).

About The Author

admin

Leave a Reply