1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

HORMON WZROSTU – ZASTOSOWANIE W LECZNICTWIE

Wskazania do stosowania ludzkiego hormonu wzrostu dotyczą: a) niedoboru wzrostu, b) innych chorób wymagających leczenia anabolicznego.

W przypadkach niedoboru wzrostu hormon jest stosowany przede wszystkim w leczeniu swoistym chorych z całkowitym lub częściowym niedoborem hormonu wzrostu o różnej etiologii. Zarówno niedobór całkowity, jak i częściowy może mieć charakter zaburzenia trwałego lub być tylko przejściowym niedoborem zazwyczaj ustępującym w okresie dojrzewania płciowego [16]. Do swoistego zastosowania ludzkiego hormonu wzrostu należy również zaliczyć leczenie chorych z zaburzeniem neuroregulacji wydzielania hormonu wzrostu i innych chorób wymienionych w tab. 1, z wyjątkiem karłowatości Larona.

Stosowanie ludzkiego hormonu wzrostu w niedoborach wzrostu z prawidłowym wydzielaniem i regulacją hormonu wzrostu było dotychczas ograniczone do niewielu przypadków. Szczegółowe opracowania wskazań i sposobu dawkowania ludzkiego hormonu wzrostu w tych przypadkach wymaga zgromadzenia więcej danych.

Przypuszcza się, że hormon wzrostu może wpływać na przyspieszenie gojenia się złamań, ran i oparzeń. Leczenie preparatami ludzkiego hormonu wzrostu stosowano również w osteoporozie o różnej etiologii oraz w stanach katabolizmu różnego pochodzenia jako leczenie objawowe.

About The Author

admin

Leave a Reply