1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Epizodyczna periodyka seksualna

Oprócz danych zebranych za pomocą wywiadu, o istnieniu periodycz- ności seksualnej w obrębie biorytmu dobowego świadczą wyniki badań poligraficznych (fallografia, klitorografia, kolpografia i inne), wykazują one, że najsilniejsza aktywność seksualna występuje pomiędzy godziną 4.30 a 5.00 nad ranem. Periodyczność seksualna występuje zarówno w czasie czuwania, jak też w czasie snu i trwa dokładnie 90 minut. Istnieją także pewne jej odchylenia, wynoszące od 80 do 100 i więcej minut. W ramach okresu 90 minutowego można zaobserwować fazy aktywności trwające od 10 do 50 minut, przedzielone fazami pasywności zajmującymi resztę czasu. Fazy aktywności przebiegają w sposób synchroniczny z fazami marzeń sennych (fazami REM, fazami snu paradoksalnego). W czasie czuwania fazy aktywności są nieco dłuższe niż w czasie snu i pojawiają się między godziną 7 a 8, 11 a 12 oraz 14 a 15. Aktywność popołudniowa nie została jeszcze dotąd zbadana w takim stopniu, aby móc wyciągnąć jakiekolwiek wnioski.

Epizodyczna periodyka seksualna trwa około 2 do 3 minut, przy czym wyraźnie spostrzega się fazy aktywności i pasywności. Ta periodyka seksualna jest dość dobrze poznana dzięki rejestracjom poligraficznym. Dotyczy to jednak bardziej okresu snu aniżeli czuwania.

Najkrótsza periodyka seksualna – trwająca od 4 do 7 sekund – wprawdzie istnieje, lecz nie została dokładnie zbadana.

About The Author

admin

Leave a Reply