1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Czworobok Michaelisa

Prócz powyżej podanych wymiarów, odróżniamy kąt nachylenia miednicy (ryc. 71). Miednica jest nachylona względem długiej osi ciała. Miarą tego nachylenia jest kąt pomiędzy sprzężną anatomiczną a linią poziomą. Jest to kąt nachylenia miednicy, który w pozycji sto-jącej wynosi 50—60°. Kąt nachylenia wychodu tworzy wymiar prosty wychodu z poziomem i mierzy 10—12°. Prócz tego odróżniamy tzw. nachylenie sprzężnej normalnej, która biegnie między górnym brzegiem spojenia ło-nowego a środkiem 3 kręgu krzyżowego. Kąt jej z linią poziomą wynosi 30°.

Czworobok Michaelisa. tomiast dolny na szczyt bruzdy międzypośladkowej (rima ani). Kąty boczne znajdują się w okolicy kolców tylnych górnych kości, biodrowych, które zaznaczają się jako dołki. Punkty te, połączone liniami, tworzą w miednicy prawidłowej symetryczny romb, którego wszystkie boki są równe. Celem pobrania zewnętrznych wymiarów miednicy posługujemy się miedmicomierzem, podanym przez Baudelocque’a.

About The Author

admin

Leave a Reply