1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Choroby weneryczne część 2

Przed wystąpieniem porodu, ro- ' pień należy otworzyć i dążyć do całkowitego jego wyleczenia. Zakażenia rze- żączkowe w połogu oprócz leżenia w łóżku około 2—3 tygodni, stosowania lodu na brzuch, łatwo leczą się przetworami sulfonamidowymi, a obecnie domięśniowym stosowaniem penicyliny, w ilości do pół (^2) miliona jednostek. Leczenie penicyliną daje wyśmienite wyniki.

Kiła najczęściej zostaje wniesiona do małżeństwa Ryc. 204. Fot. Klykciny sromu w czasie ciąży. czas macica jednorożna (uteius unicomis), lub z do-łączonym do niej drugim r o-giem szczątkowym. We wszystkich powyżej opisa-nych typach wad rozwojo-wych macicy może rozwinąć się ciąża pojedyncza lub na-wet w obu macicach, czy też rogach. Poród może być jednak powikłany, gdyż mię- śniówfca w 'tych przypad-kach jest słabsza, bo powsta-je z jednego tylko przewodu Mullera, a więc wydajność jej skurczów jest mniejsza. Z tej samej przyczyny okres trzeci i poporodowy może być powikłany krwawieniem. Skośne ustawienie jednego górna częsc macicy tworząc dwa rogi (uteius bicornis) (ryc. 206), lub też tylko wewnątrz trzonu pozostaje przegroda, d z i e- ląca jego wnętrze na dwie jamy (uteius bilo- culciris) (ryc. 207). Przegroda w środku dna może być zaznaczona j afco wgłębienie i wówczas macica przyjmuj e kształt s i o – dłowatyf uteius aicuatus) (ryt. 208). Istnieją również wady rozwojowe polegające na tym, że jeden z przewodów Mullera nie rozwija się częściowo lub całkowicie. Powstaje wów

About The Author

admin

Leave a Reply