1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Boracis Glycerini

Roztwór boraksu w glicerynie jest dostępny w postaci gotowego preparatu pod nazwą „Aphtin”. Stosując pędzlowanie pioktaniną u noworodków, należy baczyć, by noworodek nie połknął zbyt dużej ilości roztworu. W przypadkach opornych na zwykłe leczenie oraz w grzybicy uogólnionej stosuje się doustnie antybiotyk przeciwgrzybiczy — myko- statinę (nystatinę) w ilości 5-0-0—1-0-0-0 j. na dobę.

Afty Bednara u niemowląt są owrzodzeniami mechanicznymi, powstającymi na granicy podniebienia miękkiego i twardego, w razie zbyt energicznego pędzlowania lub wycierania palcem jamy ustnej.

Owrzodzenia podniebienia miękkiego — symetryczne, dość rozległe, atoniczne, niekiedy podminowane — zdarzają się u ciężko chorych niemowląt i źle rokują. W niektórych przypadkach rozwijają się na podłożu aft Bednara, które należy wówczas uważać za pierwsze stadium tego objawu.

Afty nawracające, zwane też aftami alergicznymi, występują sporadycznie nawrotowo. Zwykle jest to jedno lub dwa owrzodzenia, pojawiające się w różnych miejscach jamy ustnej, bardzo bolesne, pokryte szarawym nalotem z czerwoną obwódką. Stan ogólny chorego nie ulega zaburzeniom. Etiologia ich jest nie znana. Występują u starszych dzieci, czasem po chorobach gorączkowych, czasem bez związku z nimi. Lecze- nie polega na miejscowym przyżeganiu 1-0°/o roztworem azotanu srebra. Leki przeciwalergiczne są rzadko skuteczne.

About The Author

admin

Leave a Reply