1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Bliźnięta jednojajowe

Należy przypuszczać, że bliźnięta jednojajowe powstają wskutek zapłodnienia jednego jaja, zawierającego dwa jądra. Jednakże obserwacje na zwierzętach zdają się potwierdzać przypuszczenie, że ciąża bliźniacza jednojajowa może powstać przez podział jednej tarczy zarodkowej, co u zwierząt zależy od różnych czynników hamujących rozwój jaja. Czy w tych przypadkach zapłodnienie następuje jednym, czy dwoma plemnikami, nie wiadomo. Ostatecznie obie tarczki zarodkowe znajdują się w jednym pęcherzyku i dlatego kosmówka jest wspólna (ryc. 116), a nawet w wyjątkowych przypadkach, gdy obie tarczki leżą blisko siebie, wytwarza się wspólna owodnia. Oba łożyska są ściśle .z sobą zrośnięte, tworząc jedną całość, bez przegrody i .połączenia naczyniowe między nimi są tak ściśłe, że w jednym kosmku krążenie żylne należy do jednego, a tętnicze do drugiego płodu. W ten sposób powstaje jakby trzecie wspólne dla obu płodów krążenie łożyskowe.

Bliźnięta jednojajowe są zawsze tej samej płci i zwykle wykazują zdumiewające podobieństwo fizyczne i psychiczne.

About The Author

admin

Leave a Reply