1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Aktualna sytuacja życiowa

Skłonności poli- i monogamiczne {poli- i monoandryczne) mogą się przejawiać w człowieku z różną siłą w zależności od jego aktualnej sytuacji życiowej – na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

Człowiek posiada tendencje do szukania nowych wrażeń i atrakcji. Z biegiem lat człowiek samotny odczuwa narastającą potrzebę stabilizacji, założenia rodziny, posiadania jednej zaufanej osoby, która dzieliłaby z nim troski i cieszyła się z jego sukcesów. Po osiągnięciu tego znowu jednak mogą przybierać na sile tendencje do odmiany, nowych wrażeń i nowych atrakcji. Tak więc u człowieka posiadającego rodzinę i ustabilizowane życie, u którego powstał stan przyzwyczajenia do stałego partnera seksualnego, mogą się nasilać tendencje do nawiązania kontaktu seksualnego z innym partnerem. Natomiast u człowieka, który wiedzie bezładne życie seksualne, nie posiada rodziny i czuje się osamotniony, może wzrastać na sile potrzeba posiadania jednego, stałego partnera i założenia z nim rodziny.

Sytuacja związana z pracą zawodową i warunki życia człowieka mogą sprzyjać tendencjom poligamicznym lub dochowaniu wierności. Poza tym istnieje wiele czynników i sytuacji, które nasilają tendencję do podjęcia pozamałżeńskich kontaktów seksualnych. Są to: wzajemne znudzenie się sobą partnerów, niezadowolenie z obecnego małżeństwa, konflikty uczuciowe i seksualne, utrudniające zaspokojenie seksualne, potrzeba nowych wrażeń emocjonalnych, nieobecność lub długa choroba partnera małżeńskiego, korzyści finansowe itp. Pewną rolę odgrywa też chęć spróbowania smaku „zakazanego owocu”.

About The Author

admin

Leave a Reply