1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Uszkodzenie płuc

Do uszkodzenia płuc dochodzi najczęściej w wypadkach komunikacyjnych, zwłaszcza samochodowych, rzadziej na skutek zgniecenia ciężkim przedmiotem oraz w wyniku upadku z wysokości [1, 2, 4, 5, 6], W warunkach pokojowych bardzo rzadko dochodzi do zranień ściany klatki piersiowej i uszkodzenia płuc z powodu postrzału [3], a nieco częściej z powodu ran kłutych i tłuczonych [6, 7], Śmiertelność wynikająca z ob-rażeń płuc waha się od 2,5 proc. do 57 proc. [6]. Tak rozbieżne wyniki należy wiązać z niejednolitą klasyfikacją i doborem przypadków oraz często ze współistniejącymi obrażeniami innych narządów i okolic ciała.

Pełzaka czerwonki w kale

Poszukując pełzaka czerwonki w kale, równocześnie określa się cechy kału, które pozwalają na odróżnienie pełzakowicy od czerwonki bakteryjnej. Podejrzenie pełzakowicy mogą nasuwać: mała liczba komórek w kale, wśród nich przewaga krwinek białych jednojądrzastych nad wielojądrzastymi, uszkodzone przez enzymy proteolityczne komórki nabłonkowe, liczne krwinki czerwone ułożone w kłębkach lub zwojach oraz obecność w 25% przypadków pełzakowicy przewlekłej kryształów Charcota-Leydena. W wycinkach jelita grubego lub materiale pobranym z owrzodzeń w czasie rektoskopii można w niektórych przypadkach wykryć pełzaka i stwierdzić charakterystyczne owrzodzenia zmiany stwierdzone podczas rektoskopii często mogą być większe niż to sugeruje obraz kliniczny.

Nowotwór ze śródblonka naczyniowego

Nowotwór ze śródblonka naczyniowego (haemangioendothelioma) występuje u dzieci i umiejscawia się w skórze i tkance podskórnej kończyn, ma postać miękkiego sinoczerwonego guza. Rośnie naciekająco i po nie dość rozległym wycięciu daje wznowy, a nawet przerzuty.

Po kąpieli – Liszaj

Po kąpieli wycieramy dziecko energicznie i kładziemy do uprzednio ogrzanego łóżka. Jeżeli w czasie kąpieli wystąpią objawy ziębnięcia lub sinienia, należy natychmiast kąpiel przerwać.

Boracis Glycerini

Roztwór boraksu w glicerynie jest dostępny w postaci gotowego preparatu pod nazwą „Aphtin”. Stosując pędzlowanie pioktaniną u noworodków, należy baczyć, by noworodek nie połknął zbyt dużej ilości roztworu. W przypadkach opornych na zwykłe leczenie oraz w grzybicy uogólnionej stosuje się doustnie antybiotyk przeciwgrzybiczy — myko- statinę (nystatinę) w ilości 5-0-0—1-0-0-0 j. na dobę.

Zgorzel policzków

Zgorzel policzków (noma) jest niezwykle rzadkim schorzeniem, występującym u dzieci wyniszczonych wskutek długotrwałego zakażenia lub niedożywienia. Przyczyną jest zakażenie wtórne krętkami i innymi drobnoustrojami. Leczenie odpowiednio dobranym antybiotykiem oraz leczenie ogólne wzmacniające. Rzadko zachodzi potrzeba wycięcia chirurgicznego w zdrowej tkance.

Przepuklina

Leczenie jest wyłącznie operacyjne i wymaga wysokich kwalifikacji lekarskich i pielęgniarskich. Śmiertelność jest bardzo duża i zależy od rodzaju wady, wczesnego rozpoznania oraz od wyszkolenia chirurga i umiejętnej opieki nad dzieckiem. Pierwszym etapem leczenia jest zwykle gastrostomia lub założenie do żołądka cewnika polietylenowego na stałe i karmienie dziecka tą drogą.

Przedziurawienie żołądka

Gastritis corrosiva występuje w przebiegu uszkodzenia błony śluzowej żołądka substancjami żrącymi lub drażniącymi (ługi, kwasy, gorące potrawy itp.). Anatomopatologicznie stwierdza się ogniska martwicy, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej oraz owrzodzenia. Leczenie w okresie ostrym — p. rozdział „Zatrucia” w okresie późniejszym leczenie dietetyczne jak w ostrym nieżytowym zapaleniu żołądka.

CHOROBY PRZEŁYKU

Wrodzone zarośnięcie lub zwężenie przełyku (atresia vel stenosis oesophagi) jest wadą dość częstą. Bardzo często kojarzy się z wadą tchawicy, tworząc różne kombinacje. Odcinek głowowy przełyku może kończyć się ślepo (najczęściej), światło jego może łączyć się z tchawicą całkowicie lub tylko za pomocą przetoki, wykazując zwężenie w dalszym odcinku. Podobnie i dolny odcinek może kończyć się ślepo lub mieć połączenie z tchawicą (ryc. 52).

Ciała obce żołądka

Wczesne rozpoznanie ma bardzo ważne znaczenie, gdyż jedynym sposobem leczenia jest wczesny zabieg chirurgiczny.

Ciała obce żołądka przedstawiają niebezpieczeństwo wówczas, jeśli są większe i ostre, choć np. małe, nawet rozpięte, agrafki lub szpilki mogą być wydalone bez przeszkód drogą naturalną. W przypadku połknięcia każdego ciała obcego, a zwłaszcza takiego, które z powodu swych rozmiarów lub kształtu może uszkodzić ścianę jelit podczas przechodzenia przez nie, należy w miarę możności codziennie śledzić pod rentgenem jego położenie. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że ciało obce spowoduje przedziurawienie jelit, albo jeżeli zalega ono zbyt długo w żołądku (np. powyżej 1 tygodnia), należy przystąpić do wydobycia ciała obcego szczyp- czykami przy użyciu wziernika żołądkowego. W razie wystąpienia objawów zapalnych lub niedrożności jelit, należy uciec się do zabiegu chirurgicznego.