1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Medycyna

TYREOSTATYKI

Hormony gruczołu tarczowego nie powinny być stosowane u chorych z ostrą niewydolnością wieńcową, jeśli nie ma do tego bezwzględnych wskazań. W takich przypadkach wskazana jest ograniczona substytucja z jednoczesnym podawaniem leków (5-adrenolitycznych (zahamowanie transportu T4 do serca), rozważać można też zastąpienie L-T4 preparatem D-T4, którego dawka nie powinna przekraczać 1-2 mg/24 h. Przedawkowanie prowadzi do objawów pobudzenia układu nerwowego, wystąpienia drżenia drobnofalistego, częstoskurczu lub arytmii, objawów hipermetaholizmu i niekiedy nadciśnienia tętniczego. Należy odstawić lub zmniejszyć dawkę hormonu i podać propranolol w dawce 60- 120 mg/24 h.

CHEMIOPROFIAKTYKA

Ustalenie wskazań do chemioprofilaktyki jest przedmiotem opracowań wielu autorów. Według Eickhoffa [5] istnieją 4 jej rodzaje:

– 1. Krótkotrwała ochrona przed określonym zakażeniem (1-72 h) jest uzasadniona i skuteczna tak długo, jak długo drobnoustrój nie stanie się oporny na profilaktycznie stosowany antybiotyk. Przykładem może być profilaktyka rzeżączki u noworodków, chemioprofilaktyka w przypadkach zakażeń kontaktowych paciorkowcowych i meningokokowych, obejmujących całe rodziny,

Krwawienia niereguralne

Rzeczą znamienną dla początkowego okresu raka szyjki macicznej jest brak bólów i ogólnego osłabienia. Krwawienia nieregularne zdarzają się jednak coraz częściej i stają się coraz silniejsze, zwłaszcza w postaci raka wrzodziejącego.

Miesiączki w okresie początkowym rozwoju raka szyjki mają niekiedy skłonność do przedłużania się. Bywają one również obfitsze, nie jest to jednak regułą. Ponieważ objawy wczesnego raka szyjki macicznej nie są dla niego charakterystyczne, ale zdarzają się również w przebiegu innych schorzeń tej okolicy, do rozpoznania nowotworu w tym okresie wiedzie tylko dokładne badanie ginekologiczne, potwierdzone badaniem mikroskopowym cząstek podejrzanej tkanki.

Objawy nabłoniaka kosmówkowego

W tych rzadkich przypadkach należy przyjąć, że istotnym pierwotnym schorzeniem jest nabłoniak pochwy.

Objawy nabloniaka kosmówkowego są zrazu nieznaczne lub też nie występują zupełnie. Zawsze jednak -wcześniej lub później – nowotwór przebija na zewnątrz, krwawiąc czasami groźnie.

Ponieważ nabłoniak kosmówkowy rozwija się po zaśniadzie groniastym, który jest schorzeniem jaja płodowego polegającym na swoistym bujaniu kosmówki, a kosmówka w ciąży wytwarza w dużych ilościach hormony gonadotropowe, wszystkie odczyny świadczące o ich wzmożonej ilości w moczu będą dodatnie (odczyn Aschheima-Zondeka, odczyn Friedmanna-Laphama).

AMINY KATECHOLOWE – KONTYNUACJA

W świetle obecnych poglądów przyjmuje się, że hydroksylacja tyrozyny zachodzi w mitochondriach, przy czym wytworzona DOPA przechodzi do cytoplazmy, gdzie ulega dekarboksylacji do dopaminy. Następnie dopamina przemieszcza się do specjalnych elementów subkomórkowych o charakterze ziarnistości, zawierających !ł-hydroksylazę, enzym niezbędny do powstania noradrenaliny. Metylacja noradrenaliny do adrenaliny odbywa się w cytoplazmie komórek chromochionnych zawierających N-mety- lotransferazę.

ZAPOBIEGANIE I LECZENIE

Próba wykrycia czynnika zwiększającego wrażliwość skóry na światło, a następnie unikanie kontaktu z nim, to jedyna droga postępowania przyczynowego zarówno w odczynach fototoksycznych, jak i fotoalergicznych, choć w odczynach fotoalergicznych, ze względu na nieznany mechanizm trwałej nadwrażliwości na światło nie zawsze jest ona skuteczna.

Wrodzona niesferocytowa niedokrwistość hemolityczną

Faza ostra zaczyna się zwykle po 2 dniach od początku przyjmowania leku. Ciężkość hemolizy zależy od dawki leku. Może ona być utajona, klinicznie bezobjawowa lub ciężka z bólami brzucha i okolicy lędźwiowej, żółtaczką, oddawaniem ciemnego moczu i ciężką niedokrwistością (ryc. 25.3).

BADANIE PRZEDMIOTOWE W GINEKOLOGII

Kobieta powinna leżeć na wznak, z rękoma wyprostowanymi wzdłuż ciała, 'z głową spoczywającą na małej poduszce, z nogami wyciągniętymi i lekko roz chylonymi. Należy za wszelką cenę nie dopuścić do napinania mięśni brzucha. Pacjentka ma leżeć spokojnie i oddychać możliwie głęboko. U kobiet otyłych lub wrażliwych na dotknięcie obmacywanie brzucha napotyka niekiedy duże trudności. Badanie powinno być przeprowadzone ciepłymi rękami, które – celem niedopuszczenia do odruchowych skurczów powłok – dotykają najpierw okolic odległych od miejsca bolesnego i dopiero stopniowo zbliżają się do niego. Zazwyczaj rozpo- czynamy od okolicy nad pępkiem, kładąc obie dłonie na brzuchu i z lekka uciskając powłoki całą ich powierzchnią, po czym przesuwamyje zwolna niżej ku miednicy malej. W razie napotkania nieprawidłowej oporności należy określić jej kształt, stosunek do sąsiednich narządów i konsystencję. Z kolei należy rozstrzygnąć, czy guz, który stwierdziliśmy w jamie brzusznej, wychodzi z miednicy malej, czy też należy do właściwej jamy otrzewnowej. Dokonuje się tego przez lekki ucisk ku dołowi. Guzy wychodzące z narządów rodnych kobiecych dają się łatwo zepchnąć ku miednicy malej, a ich biegun górny nie dochodzi do wątroby i oddzielony jest od niej przez pętle jelit, co można stwierdzić wypukiem.

Pęcherz moczowy

Pęcherz moczowy leży między spojeniem łonowym i macicą, przykryty przez otrzewną, która tworzy dno uchyłka pęcherzowo-macicznego i osłania częściowo jego boki, jeśli nie jest wypełniony. Trzon macicy w przodozgięciu spoczywa na pęcherzu.

Procesy zapalne w macicy

Czasami dochodzi w tych przypadkach także do nieznacznego wyprostowania macicy.

Wskutek przesunięcia się macicy do przodu stwierdza się niekiedy częściowe przemieszczenie pęcherza moczowego przede wszystkim ku górze. W takich przypadkach występują zaburzenia jego czynności, przejawiające się w niemożności zupełnego jego opróżnienia, rozciągnięciu i upośledzeniu jędrności jego ścian, a nawet w powstaniu zapalenia pęcherza. Parcie na mocz, oddawanie go w niewielkich ilościach mimo wypełnienia pęcherza są również objawami bardzo dokuczliwymi.

Przemieszczenia całej macicy do tyłu (reiropositio, retroponatio uteri) ku kości krzyżowej może dokonać guz rozwijający się w załamku pęcherzowo- macicznym otrzewnej lub też przewlekły proces zapalny, w którego przebiegu dochodzi do zarośnięcia jamy Douglasa.