1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Zabiegi z kwasem hialuronowym, które zapewnia medycyna estetyczna

W medycynie estetycznej wykorzystywanych jest wiele substancji, które mają odbudowywać naturalne właściwości skóry, które tracone są z wiekiem. Jedną z takich substancji, którą medycyna estetyczna poznań powszechnie

Zabiegi, które wykonuje medycyna estetyczna warte uwagi

Przede zdecydowaniem się na realizowanie zabiegów medycyny estetycznej ważne jest zapoznanie się z informacjami o dostępnych i realizowanych zabiegach. Jest to o tyle ważne, że stale pojawiają się zupełnie nowe zabiegi, które stosują bardziej

Przerzuty nabłoniaka kosmówkowego

W tym ostatnim przypadku dochodzi do silnych krwotoków do jamy brzusznej, które mogą być powodem śmierci. Niezależnie od wrastania w głąb nabioniak buja również ku jamie macicy i może osiągnąć nawet pokaźne rozmiary (pięść dorosłego człowieka).

Występowanie kilku ognisk nowotworowych w macicy nie jest rzeczą rzadką. Nic zawsze leżą one obok siebie, Czasami obok rozwijającego się w śluzówce guza znajduje się ognisko w głębi mięśniówki, w więzadłe obłym lub w przymaciczu, nie mające pozornie żadnego związku z guzem pierwotnym.

Podobnie jak w przebiegu zaśniadu graniastego, w przypadkach kosmówczaka stwierdza się często (zwykle w obu jajnikach) torbiele luteinowe, których powstanie tłumaczy się działaniem na jajnik dużych ilości prolanu B (hormonu gonadotropowego B), wytwarzanego przez komórki guza. Torbiele takie czasem dochodzą do wielkości dużego jaja.

Przerzuty nabłoniaka kosmówkowego występują bardzo prędko i często, dlatego też jest on uważany za jeden z

SPORNE KWESTIE W ZAKRESIE WYCHOWANIA SEKSUALNEGO CZĘŚĆ 2

Wiele podstawowych kwestii poruszonych na międzynarodowych sympozjach w latach 1968 -1975 , w których oprócz pedagogów i socjologów brali udział lekarze seksuolodzy, zostało wielokrotnie określonych jako kwestie otwarte do dalszej dyskusji i do uzgodnienia w przyszłości. Rozpoczynanie relacji od spraw spornych nie oznacza, iż w ogóle nie ma tu-

AUTENTYCZNA OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA

Powstaje na tym tle pytanie: czy autentyczna osobowość człowieka najpełniej realizuje się wtedy, kiedy zostaną zerwane wszelkie więzy narzucone tradycją, obyczajem, związkami z kulturą, w jakiej się żyje. Pytanie, co jest naturą człowieka, a co kulturą, traci we współczesności swoją zasadność – człowiek może realizować swoje naturalne tendencje osobowościowe w obrębie kultury, gdyż została ona stworzona po to, by służyć naturze człowieka. Oczywiście tam, gdzie przerafinowanie kulturowe tłumi naturalne tendencje, degradując i zubożając osobowość, człowiek ma prawo buntować się i odrzucać więzy zbyt krępujące. Skoro jednak wszelkie naturalne potrzeby człowieka mogą znaleźć w kulturze swoje dopełnienie, czyniące z nich swoistego rodzaju ceremoniał wzbogacający jego przeżycia, to chyba można to także odnieść do zachowań seksualnych. Natura człowieka realizuje się i przejawia w kulturze, jeśli więc kultura nakłada na człowieka pewne ograniczenia i postulaty w zakresie życia seksualnego, nie wydaje się zasadne, aby je już z góry traktować jako udaremniające spontaniczność i autentyczne doznania. Wydaje się, że tabu seksualne, zakazy i nakazy, występujące we wszelkich kulturach wszystkich czasów, jest czymś istotnie związanym z zaspokajaniem potrzeb seksualnych i dlatego nie należy dążyć do jego zbu- rżenia. Raczej trzeba krytycznie przeanalizować: czy, i w jakim stopniu, istniejące w dzisiejszej kulturze czynniki regulujące są funkcjonalne i czy nadal są aktualne, mimo zmienionej obyczajowości i zmienionego typu kultury. Dla normalnych stosunków seksualnych równie niebezpieczne jest bowiem niszczenie tabu, jak pruderia i zakłamanie. Wyłączność seksualna, intymność aktu, wzmaganie satysfakcji przez element erotyczny to, jak się wydaje, czynniki istotnie związane z naturą życia seksualnego. Natomiast zaostrzanie zakazów do sankcji typu religijnego – grzech, potępienie, czy lekarskiego – choroba, prowadzi do największych popełnianych w tym zakresie błędów.

SEKSUALIZM KOBIETY

Seksualizm kobiety charakteryzuje pewna odrębność – w porównaniu z seksualizmem mężczyzny – i do dzisiejszego dnia wiemy o nim jeszcze bardzo mało. Trudności poznawcze oraz związane z ustaleniem prawidłowości powiększa jeszcze fakt, że odznacza się on ogromnym zróżnicowaniem indywidualnym. Dlatego prawidłowości rozwoju psychoseksualnego kobiety, które zostały już poznane, odzwierciedlają jedynie pewne ogólne schematy tego rozwoju w ich ramach istnieją jednak rozliczne i różnorodne odchylenia indywidualne związane z niepowtarzalną osobowością kobiety.